Řád ochrany zvířat
Sem vložte podnadpis

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - PŘI CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ V RÁMCI CANISTERAPEUTICKÝCH VÍKENDŮ ORGANIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM PSÍ SRDCE, z. s.

ČLÁNEK 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POŘADATELE POŘÁDAJÍCÍHO VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ

Tento řád ochrany zvířat byl zpracován a je určen pro Psí srdce, z.s. Muzejní 95, 507 13 ŽELEZNICE, IČ: 22 81 61 51.

(2) Uvedený žadatel Psí srdce, z. s. jako pořadatel canisterapeutických zkoušek a canisterapeutických víkendů v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento "ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - PŘI CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ V RÁMCI CANISTERAPEUTICKÝCH VÍKENDŮ ORGANIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM PSÍ SRDCE, z. s." (dále jen "Řád").

ČLÁNEK 2

ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem veřejného vystoupení je konání canisterapeutických zkoušek v rámci canisterapeutických víkendů.

(2) Canisterapeutické zkoušky se provádějí za účelem výběru vhodných psů pro poskytování canisterapie - podpůrné rehabilitační metody. Musí být posuzována povaha psa, psychická vyrovnanost, fyzická způsobilost s ohledem na to, že při samotném výkonu canisterapie může být pes úměrně zatěžován fyzicky a hlavně psychicky.

(3) Canisterapeutický víkend je veřejné vystoupení podporující a propagující canisterapii. Je určena zájemcům o canisterapii, kynologům, odborné i laické veřejnosti. Veřejné vystoupení se skládá z části odborné, relaxační a samotných zkoušek. Odbornou část zpravidla tvoří blok přednášek na téma canisterapie a zooterapie. Relaxační část je vyplněna pohybovými aktivitami pro účastníky víkendového veřejného vystoupení a vzájemným předáváním zkušeností z problematiky zooterapií. Zájemci o absolvování canisterapeutických zkoušek mohou při canisterapeutickém víkendu mít své psy s sebou v průběhu teoretické i relaxační části veřejného vystoupení.

(4) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(5) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

ČLÁNEK 3

DRUH ZVÍŘAT, KTERÁ SE VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ ZÚČASTNÍ

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při zkouškách nebo canisterapeutických víkendech.

(2) Druh zvířat: psi, maximální počet: 15.

(3) Canisterapeutických víkendů a zkoušek se mohou účastnit:

a) feny i psi zdraví a v dobré kondici

b) feny i psi všech velikostních rázů

c) feny i psi všech plemen

d) feny i psi bez plemenného původu

e) feny i psi s průkazem původu i bez průkazu původu

(4) Věková hranice psů je stanovena takto:

  • Minimální věková hranice u psů malých plemen (cca do 35 cm v kohoutku) je 12 měsíců.

  • Minimální věková hranice u psů středních plemen ( cca do 60 cm v kohoutku) je 15 měsíců.

  • Minimální věková hranice u psů velkých plemen (cca nad 60 cm v kohoutku) je 18 měsíců.

(5) Canisterapeutických víkendů a canisterapeutických zkoušek se nesmí zúčastnit:

a) hárající a březí feny ve druhé polovině březosti a kojící feny do 50 dnů po porodu

b) feny a psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi a feny s kupírovanýma ušima

c) feny nebo psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim způsobilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, nebo mohlo ohrozit zdravotní stav zúčastněných osob nebo ostatních psů

d) feny nebo psi agresivní vůči lidem nebo psům

e) feny nebo psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník ( majitel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění

f) feny nebo psi, kteří nebyli na zkoušky připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži

g) feny a psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

ČLÁNEK 4

ZPŮSOB MANIPULACE SE ZVÍŘATY S POPISEM A CHARAKTERISTIKOU ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH SE ZVÍŘATY

(1) Psi musí být po dobu pobytu na víkendovém canisterapeutickém veřejném vystoupení opatřeni obojkem. Nemusí být na vodítku, ale vždy v klidu i při volném pohybu je musí mít psovod pod dozorem, aby je mohl ihned přivolat. Při disciplínách v rámci canisterapeutických zkoušek, u kterých musí být pes na volno, musí jej mít psovod natolik pod dozorem, aby byl schopen okamžitě ho přivolat k sobě.

Po dobu konání canisterapeutických zkoušek je zakázáno volné pobíhání psů bez dozoru psovoda.

Veřejná vystoupení jsou organizována za účelem canisterapeutických zkoušek a canisterapeutických víkendů. V rámci zkoušek psovod a jeho pes absolvují tyto jednotlivé výstupy:

(2) Kontrola poslušnosti

Povely: "sedni", "lehni", přivolání, dlouhodobé odložení - min. 20 sekund, aport nebo chůze u nohy - na vodítku (pokud pes není aportér, může psovod zvolit chůzi u nohy, což je povinen nahlásit zkušební komisi před zahájením zkoušek.) Povely lze opakovat maximálně 3x. U aportu je povolen míček nebo hračka, kterou je posuzovaný pes schopen aportovat. Vhodný aport je odhozen do vzdálenosti alespoň 5 metrů, není vyžadováno předsednutí před psovoda nebo aportování až do ruky psovoda.

(3) Setkání s rozhodčím

Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.

(4) Kontrola dráždivosti a útlumu

Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení. Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 30 sekund.

(5) Reakce na cizí psy

Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.

(6) Hlouček lidí

Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.

(7) Reakce na běžícího člověka a pád člověka

Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Leknutí psa je běžná reakce, pes se ale nesmí zachovat příliš bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely.

(8) Reakce na invalidní vozík

Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého psa vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín.

(9) Způsob přijímaní pamlsku psem

Rozhodčí nabídne psu pamlsek různými způsoby - z roztažené dlaně, sevřené dlaně, mezi prsty. Hodnotí se jemnost při přijímání pamlsku. Psovod může psa usměrňovat povelem. V případě nezájmu psa o pamlsek může být použita hračka.

(10) Simulace návštěvy u postiženého

Jeden ze členů zkušební komise si lehne na deku a psovod k němu přivede psa. Toho posadí vedle ležícího člověka, nebo psa i položí, pokud se tento tomu nebrání. Snahou člena zkušební komise je otestovat, jak pes reaguje na dotyk, kontakt, možné polohování, které je při samotném vykonávání canisterapie praktikováno. Zkoušející se snaží obejmout psa, pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Pes je polohován svým psovodem a nemá se možné změně polohy bránit.

(11) Canisterapeutické víkendy se skládají z části odborné, relaxační, a samotných zkoušek. Psi jsou po celou dobu pobytu v dosahu a dohledu svých psovodů. Odborné části se také účastní psi se svými psovody, psovodi mají své psy pod dohledem, psi během této části veřejného vystoupení odpočívají - leží, sedí apod. Během relaxační části jsou náplní činnosti psů procházky v okolí areálu veřejného vystoupení, volné pobíhání psů v dosahu jejich psovodů v areálu veřejného vystoupení, odpočinek psů v areálu veřejného vystoupení a příprava psů na vykonání canisterapeutických zkoušek (psi provádějí činnosti viz. zkoušky výše). Během konání canisterapeutických zkoušek psi provádějí činnosti popsané výše.

ČLÁNEK 5

ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ, POMŮCKY PRO MANIPULACI, PŘEDVÁDĚNÍ NEBO JINOU ČINNOST SE ZVÍŘATY

(1) Podle tohoto Řádu není povoleno používat:

a) elektrické a elektronické obojky,

b) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům zranění a stres,

c) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním negativních pachových nebo jiných chemických podnětů,

d) poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,

e) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz apod. k uvazování psa.

(2) Nesmí být používány pomůcky, s nimiž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení pohody zvířete.

Používat pomůcky se smí jen v náznacích, upadnutá berle, plastové láhve, otevřený deštník nesmí zvíře přímo ohrozit, může jen polekat. Nápřah proti psovi smí být jen v náznaku, fyzicky je možno při zkouškách psa jen hladit a dotýkat se ho při jednotlivých bodech zkoušky.

(3) Pomůcky, které jsou potřeba k pořádání canisterapeutického víkendu i canisterapeutických zkoušek ve spojitosti se psy zajistí pořadatel veřejného vystoupení, Psí srdce, o.s..

Jsou to tyto pomůcky:

  • invalidní mechanický vozík

  • pár francouzských berlí

  • mechanický deštník (z důvodů zabránění náhlého otevření v nevhodnou dobu)

  • deka nebo zateplená podložka

  • několik plechovek od nápojů nebo plastových lahví s víkem

  • igelitová taška

  • míček, hračku, balónek

Všechny vyjmenované předměty jsou používány nejen při provádění canisterapeutických zkoušek, ale i při aktivitách v rámci canisterapeutického víkendu. Na tomto trénují psi se svými majiteli individuálně i skupinově právě z důvodu přípravy na samotné vykonání canisterapeutických zkoušek.

ČLÁNEK 6

PROSTORY, VE KTERÝCH SE VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ PROVÁDÍ A PROSTORY K USTÁJENÍ

(1) Místo pro víkendové canisterapeutické veřejné vystoupení a canisterapeutické zkoušky, které pořádá Psí srdce,o.s., je vždy voleno tak, aby tam byly dostatečné prostory pro bezproblémové pobývání psů.

(2) Psí srdce,o.s., jako organizátor canisterapeutického víkendu i canisterapeutických zkoušek je smluvně vázán s vlastníkem areálu, ve kterém má v úmyslu veřejné vystoupení uskutečnit. Majitelé psů budou moci mít svá zvířata sebou při celém canisterapeutickém veřejném vystoupení. A to ve vnitřních prostorách zařízení, v ubytovacích prostorách a v celém areálu zařízení. Možnost ubytování psovodů a jejich psů, účastníků víkendového pobytu i canisterapeutických zkoušek, je s majitelem ubytovacího prostoru vždy smluvně ujednána tak, aby mohli být psi ubytování společně se svými psovody, psi nejsou ustájení v kotcích.

(3) Areál musí být oplocen, ale zároveň i dostatečně prostorný pro volný pohyb psů pod dohledem jejich psovodů.

(4) Místo k venčení psů v areálu je označeno a opatřeno kontejnerem s plastovými pytli na exkrementy, likvidaci těchto zajišťuje majitel zařízení.

(5) Místnosti v budovách musí být dobře větratelné s omyvatelnou podlahovou krytinou.

Psům musí být umožněno v areálu veřejného vystoupení vhodné místo k odpočinku, odpočívat mohou i při pobytu se svými majiteli ve vnitřních prostorách areálu. Všude tam, kde se pohybují psovodi, účastnící se canisterapeutického víkendu, mohou se pohybovat i se svými psy.

(6) V celém areálu, budovách i obytných prostorách musí být pitná voda, kterou mohou použít psovodi pro své psy bez omezení. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na 5 litrů na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy, musí být výrazně označené a snadno dostupné. Všichni psovodi, kteří se veřejného vystoupení zúčastní, jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet. Misky na vodu i potravu musí mít každý psovod pro svého psa. To platí i o množství a sortimentu potravy pro psy, to si zajišťují samotní psovodi.

(7) Po celou dobu konání canisterapeutického víkendu a samotných canisterapeutických zkoušek, má pořadatel povinnost sledovat chování psů, chování psovodů ke svým zvířatům, aby nedocházelo k jejich strádání, vyčerpání, nepohodě.

Při nastalém zdravotním problému u některého ze psů, povolá pořadatel k řešení veterinárního lékaře, který je pro toto veřejné vystoupení v pohotovosti.

(8) Pes se pohybuje obvykle venku na přírodním povrchu, na travnaté ploše nebo na umělém povrchu (např. beton, asfalt) nebo v hale s podlahou (běžné podlahové krytiny používané v komunální výstavbě) upravenou tak, aby nepůsobila psům utrpení. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (např. skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může zrušit veřejné vystoupení v takto nebezpečném prostoru. Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení, nebo naopak ohřátí povrchu prostor pro veřejné vystoupení psů, mohou být psi na těchto plochách pouze po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. Posouzení tohoto stavu a nařízení vyplývajících opatření jsou v kompetenci pořadatele. Pořadatel rozhodne, zda je možné na takové ploše pokračovat v konání veřejného vystoupení.

(9) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat - volný prostor bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostorů mohly způsobit poranění. Psy smí psovod nakládat a vykládat pouze způsobem, který jim nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu,

b) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách (viz odst. 10),

c) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,

d) kontrolu při využití prostor pro psy, aby byla udržována čistota,

e) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku psů,

f) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů.

(10) Psovod je povinen pravidelně venčit psa a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek. psovod je povinen podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy). Ve vnitřních prostorech se doporučuje psu zajistit vhodnou podložku na ležení, či box pro zajištění pokud možno nerušeného odpočinku. Ve venkovních prostorách se doporučuje výše uvedené doplnit podle počasí a ročního období případně i přikrývkou pro psa, deštníkem či slunečníkem, nebo jinou clonou.

ČLÁNEK 7

PŘEPRAVA ZVÍŘAT NA VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ ZVÍŘAT

(1) Přepravu zvířat na canisterapeutický víkend a canisterapeutické zkoušky a zpět z tohoto veřejného vystoupení si zajišťují majitelé zvířat sami a to v souladu se zákonem č. 246/192 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s přílohou č. 3 vyhlášky č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě .

(2) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. V prostorách dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat, nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(3) Ponechání psa v dopravním prostředku bez dozoru je nepřípustné. Je to možné jen na nezbytně nutnou dobu a to ve speciálních přepravních přívěsech pro tyto účely konstruovaných, v takovém případě musí být psu zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

(4) Během vykládky a nakládky musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

ČLÁNEK 8

VETERINÁRNÍ PÉČE A ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI

(1) Pořadatel, Psí srdce,o.s., zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, se kterým má Psí srdce,o.s. uzavřenu Smlouvu o odborném veterinárním dozoru při veřejných vystoupeních.

(2) Veterinární lékař bude v místě konání veřejného vystoupení provádět veterinární přejímku psů a během celého veřejného vystoupení bude v pohotovosti na telefonické přivolání.

ČLÁNEK 9

ZPŮSOB POUČENÍ OSOB O OCHRANĚ ZVÍŘAT

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:

-ústně před zahájením veřejného vystoupení.

ČLÁNEK 10

DŮVODY K ZASTAVENÍ VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ

(1) Pořadatel je oprávněn a povinen zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména:

a) nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,

b) pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,

c) použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,

d) používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,

e) zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně.

(2) Pořadatel canisterapeutického víkendu a canisterapeutických zkoušek je povinen a oprávněn:

a) kontrolovat dodržování řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených řádem a při zajištění závad je povinen zjednat nápravu,

b) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byli vyřazeni z účasti na canisterapeutickém víkendu a canisterapeutických zkouškách,

c) zastavit konání canisterapeutického víkendu nebo canisterapeutických zkoušek při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,

d) vyloučit psa z účasti na canisterapeutickém víkendu a canisterapeutických zkoušek v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemocí, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,

e) ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,

f) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení zvířat.ČLÁNEK 11

PLATNOST A ÚČINNOST ŘÁDU

(1) Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství, změny tohoto řádu musí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny.

(2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.

Schváleno MZe 23.4.2010

15.4.2010 Irena Kvapilová, předsedkyně