Co je canisterapie
Sem vložte podnadpis

Co je canisterapie

  • je jedna z metod rehabilitace, která slouží k podpoře zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá interakce mezi člověkem a psem
  • pojem zdraví je vnímán z bio-psycho-sociálního pohledu
  • přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
  • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci
  • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu
  • zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze
  • lze ji využít u tělesně postižených, mentálně postižených, starých lidí, ale i zdravých lidí