Kdo jsme ?

Nejdříve bychom chtěli všechny přivítat na stránkách naší organizace

Psí srdce, z.s.

Sešlo se nás pár nadšenců a milovníků pejsků, kteří se chtěli věnovat canisterapii, a tak jsme vznikli. Chtěli bychom pomáhat všem lidičkám, kteří to potřebují, stojí o kontakt s chlupatými kamarády, a také se i v neposlední řadě chtějí dozvědět spoustu zajímavostí o psím světě.

Psí srdce je občanský spolek věnující se canisterapii.

Vznikli jsme 19.2.2010 z rozhodnutí Ministerstva vnitra, a bylo nám přiděleno IČ.

Mezi naše cíle patří:

Použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě - canisterapie a aktivity se psem. Dále podpora, rozvoj a popularizace canisterapie. Pro naplnění tohoto cíle provádí naše sdružení zejména:

- přípravu canisterapeutů

- vedení kurzů canisterapie

- pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětová činnost

- výběr a příprava psů pro canisterapii

- konzultace výcviku canisterapeutických psů

- návštěvy canisterapeutických psů v ústavech a rodinách u lidí tělesně, mentálně nebo sociálně hendikepovaných

Do našich řad přijímáme nové členy, kteří se chtějí věnovat canisterapii.

Členem našeho sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli společnosti Psí srdce, a chce se aktivně podílet na činnosti společnosti Psí srdce.

Členství ve společnosti Psí srdce vzniká doručením podepsané přihlášky do sídla společnosti Psí srdce, nebo do rukou člena představenstva.

Více ke členství najdete v našich stanovách.