Naše činnosti
Sem vložte podnadpis

Naše činnosti

Návštěvy u klientů doma

Návštěvy v dětských domovech

 • buď jako jednorázová návštěva pro rozptýlení ve všedním dni

 • nebo formou pravidelných návštěv

Návštěvy na dětských letních táborech, školách v přírodě

 • se svými svěřenci vyrážíme i za dětmi na letních táborech, kde si s nimi povídáme a hrajeme s pejsky různé hry

Účastníme se i akci, které pořádají různé společnosti sdružující tělesně postižené i zdravé lidi

 • přijedeme s vlastním programem ukázky

Návštěvy v domovech pro seniory

 • buď jako jednorázová návštěva pro rozptýlení ve všedním dni

 • nebo formou pravidelných návštěv

V kostýmech v MŠ se učastníme maškarních a roznášíme mikulášskou nadílku

Ukázky na dětských dnech, a podobných akcích ...

Jednorázové ukázky pro MŠ, a 1. stupeň ZŠ

 • součástí naší práce je ve školkách a prvním stupni základních škol, seznamovat děti, jak se mají chovat k cizím psům

 • povídám si s nimi, v jakých profesích je pes využíván, jaké jsou se psy sporty

 • představím canisterapii, děti si vyzkouší polohy a různé hry s pejskem

 • do povídání zapojím i co pejsci jedí, co by neměli, jak se chovat ke psu doma ...

Povídání o psech a canisterapii pro 2. stupeň ZŠ

 • ukázka je podobná jako pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, jen je brán v potaz věk žáků

 • spíše jde o zjednodušenou přednášku

Přednášky na téma zooterapie-canisterapie pro Střední školy, VOŠ, Gymnázia ...

 • zde jde již o klasickou přednášku s použitím dataprojektoru a odbornějším výkladen

 • též je názorně na dobrovolnících ukázáno polohování se psy

Nabízíme i pomoc při odbourávání "kynofobie" (chorobný strach ze psů)